Kekemeliğin tanısı nasıl konur?

Kekemelik, dil ve konuşma terapisti (DKT) tarafından tanılanmaktadır. DKT, çocuğun geçmişi (kekemenin ilk ne zaman ve hangi koşullar altında fark edildiği gibi), çocuğun kekemelik davranışlarının analizi ve çocuğun konuşma ve dil becerilerinin değerlendirilmesi gibi çeşitli faktörleri ve kekemeliğin çocuk üzerindeki etkisini değerlendirecektir.

Küçük bir çocuğu kekemelik açısından değerlendirirken DKT, çocuğun kekemelik davranışına devam edip etmeyeceğini veya onu aşıp aşamayacağını belirlemeye çalışacaktır. Bu farkı belirlemek için dil ve konuşma terapisti, ailenin kekemelik öyküsü, çocuğun kekemeliğinin 6 ay veya daha uzun sürmesi ve çocuğun başka konuşma veya dil sorunları sergileyip sergilemediği gibi faktörleri dikkate alacaktır.
Dil ve konuşma terapisti, sizin (veya çocuğunuzun) sağlık geçmişi, semptomların ne zaman başladığı ve genellikle ne zaman ortaya çıktıkları hakkında sorular soracaklar.

Çocuğunuzun takılmaları başladığı andan itibaren mutlaka bir DKT’den değerlendirme seansı talep etmeniz gerekmektedir.

DKT ALEYNA ÖZCAN

KAYNAKÇA
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders, Fifth Edition. p. 45-46, Arlington, VA, 2013.
Bothe, A. K. (2004). Evidence-based treatment of stuttering: Empirical bases and clinical applications. Psychology Press.
Guitar, B. (2013). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment. Lippincott Williams & Wilkins.
Quarrington, B. (1969). Book Review: Stammering and Stuttering, their nature and treatment.