Kamuoyunun Dikkatine

Kamuoyunun Dikkatine - Kekemeler Derneği

31.05.2019 tarihinde vizyona girecek olan, Sn. Mesut Çetin’in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Kral Midas’ın Hazinesi adlı sinema filmindeki “Kekeme Çoban” tiplemesi Kekemeler Derneği yöneticileri, üyeleri ve kekemeliği olan diğer tüm bireylerde derin bir esef duygusuna neden olmuştur. Kral Midas’ın Hazinesi adlı sinema filmindeki kekeme çoban tiplemesi, sinema filminin diğer kahramanları tarafından alay konusu edilir. Komik, zayıf ve muhtaç gösterilir. Tiplemenin konuşma esnasında yaşadığı akıcılık bozukluğunun modern tıp bilimi yerine hiçbir bilimsel gerekçesi bulunmayan uygulamalarla tedavi edilmesi önerisi, sinema filmini izleyen ve kekemeliği olan çocuklara sahip ebeveynler üzerinde yanlış bir yönlendirme olacaktır.

Kral Midas’ın Hazinesi örneğindeki gibi geçmişten bugüne ana akım medyada yayımlanan sinema ve dizi filmlerde kekemeliği olan karakterler alay ve eğlence konusu halini almış, yok sayılan ve acınası kişiler olarak çizilmişlerdir. Sinema ve dizi filmlerde çizilen kekeme tiplemeleri toplumda kekemelikle ilgili yerleşik olumsuz imajın ve ön yargıların pekişmesine neden olarak bu bireysel farklılığı yaşayan bireylerin toplumdan izole olmasıyla sonuçlanacak, etkin birer birey olarak yaşamalarına engel olacaktır. İlgili sinema filmi, -özellikle gelişim çağındaki kekemeliği olan bireyler baz alındığında- bu bireylerin akran zorbalığına maruz kalma olasılığını artıracaktır.

Avrupa ve ABD’nin aksine dil ve konuşma bozuklukları alanındaki akademik oluşumun yeni başladığı Türkiye’de kekemeliği olan bireylerin sinema ve dizi sektöründe güldürü unsuruna indirgenmesi, toplumsal farkındalık yaratma amacındaki Kekemeler Derneği yönetici ve üyelerini bir basın bülteni yayımlamaya itmiştir. Türkiye’de sayıları yaklaşık olarak 820 bin olarak ifade edilen kekemeliği olan bireyleri, toplumdan izole olmadan, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmelerini engelleyecek biçimde “Kekeme Çoban” karakterine indirgeyen yönetmen ve senarist Sn. Mesut Çetin kamuoyuna karşı bir sorumluluk içerisindedir.

Toplumsal vicdan, insan hakları, bireysel farklılıklara saygı çerçevesinde düşünen herkesin bu durum karşısındaki tutumu tepkisel olacaktır. Engellilik adı altındaki bireysel farklılıkların güldürü malzemesi yapılması etik değildir. Bundan ötürü alanındaki ilk ve tek dernek olma niteliğindeki ve uluslararası ortaklıklarla büyümeye devam eden Kekemeler Derneği’nin üyeleri, Kral Midas’ın Hazinesi adlı sinema filminin senarist ve yönetmenliğini yapan Sn. Mesut Çetin’in kekemeliği olan tüm bireylere bir özür borcu bulunduğu kanısındadır.  Yasal hakların saklı tutulması koşuluyla sinema ve dizi filmlerdeki kekemeliği olan karakterlerin farklı yaş gruplarındaki kekemeliği olan izleyicinin kişilik haklarına zarar verecek biçimde işlenmemesi gerektiği konusunda tüm senarist, yönetmen ve yayıncı kuruluşları özenli davranmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Kekemeler Derneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir