Yönetim Kurulu ve Sorumlular

AYHAN ÇAĞLAYAN

Ayhan Çağlayan, 25 Mart 1993’te İzmir Konak’ta doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Lisans eğitimini yine İzmir’de, İzmir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden 2016 yılında mezun olarak tamamladı. Aynı yıl İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2019 yılında “Türkiye’de Kekemeliği Olan Bireylere Karşı İşverenlerin Tutumu – İzmir Örneklemi” adlı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzman dil ve konuşma terapisti unvanı aldı. İzmir’de özel bir merkezde uzman dil ve konuşma terapisti olarak çalışmakta ve Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. Okul öncesi, okul çağı, ergen ve yetişkinlik çağı kekemelik; otizm; dil gelişimi, değerlendirmesi ve müdahalesi; ses terapisi; motor konuşma bozuklukları, disleksi, işitsel rehabilitasyon alanlarında eğitimler aldı. Birçok kongre, sempozyum ve bilimsel toplantıda konuşmacı ve katılımcı olarak yer aldı.

Kekemeliği 3 yaşında başladı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise yıllarında kekemeliği duygu, düşünce ve davranışlarını önemli ölçüde etkiledi. Lisans eğitimi süresince kekemeliğine karşı değişmeye başlayan duygu, düşünce ve davranışları ile kekemeliğine karşı duyarsızlaşmaya ve kekemeliğinin yönetimini sağlamaya başladı. Lisans eğitimi sonrasında kendisinde bulduğu cesaretle dil ve konuşma terapisi alanına yöneldi ve özellikle kekemelik alanına yoğunlaşmaya başladı. Kekemeliği olan bireylere ve ailelerine yardımcı olmayı hedefledi. 2,5 yıl önce Kekemeler Derneği ile tanıştı ve 7 Nisan 2019’dan bu yana yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

“Biliyoruz ki, bizler için temel sorun kekelemek değil, kekelemekten korkmak. Haydi gelin birlikte özgürce kekeleyerek bu korkumuzla baş edelim, kekemeliğe karşı olumsuz duygu, düşünce ve davranışlarımızı değiştirelim. BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ.”

F. ÖZÜM KİPEL

Özüm Kipel, 22 Şubat 1990’da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı.

2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Eğitiminin son yılında Erasmus adlı öğrenci değişim programı ile altı aylık dönemde Polonya’da eğitim gördü. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde iktisat alanında tezli yüksek lisans programına kabul edildi. Ders aşamasını tamamladığı master programında tez yazımına devam etmektedir. Özel bir bankada finansal analiz uzmanı olarak iş hayatına başladı,  şu anda özel bir firmada finans uzmanı olarak çalışmaktadır.

Kekemeliği beş yaşında başladı. Üniversiteden mezun olunca duyarsızlaşma ile tanıştı. Türkiye’de henüz o güne kadar kekemelik ile ilgili bir dernek bulunmamaktaydı.  Dernek fikrine giden yol kendisi gibi kekemeliği olan bireyleri bulmak istemesiyle başladı. 2015’te üç kişi olarak İstanbul’da başlattığı özyardım buluşmaları kısa zamanda yoğun ilgi gördü ve diğer 30 şehirde de özyardım buluşmalarının başlamasını sağladı. Bu ülkede ‘Biz de kekemeliği olan bireyler de var! ‘ demek için Nisan 2016’da Kekemeler Derneği’nin kurulmasına öncülük etti ve Kekemeler Derneği kurucu başkanı oldu.

Nisan 2019’da dernek başkanlığını Ayhan Çağlayan’a devretti, şu an Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak dernekte aktif olarak faaliyetlere devam etmektedir. Birçok kongre, konferans ve toplantıda konuşmacı ve katılımcı olarak yer almıştır.

Derneğin sloganı olarak bulduğu  ‘Özgürce Kekele‘ onun kekemeliğe bakışını yansıtan ve Türkiye’de kekemeliği olan bireylere ilham vermesini istediği slogandır. Gelecek kuşaklara hediye olarak gördüğü Kekemeler Derneği’nin daha birçok kekemeliği olan bireye ışık tutması, güç olması ve dayanışmayı güçlendirerek ülkemizde kekemeliği olan bireyler için yaşam standartlarını iyileştirmesi en büyük arzularındadır.

CANSU ÖZCAN

Cansu Özcan, 1993 yılında doğdu. Memleketi olan Bartın’da ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini tamamladı. 2012 yılında üniversite eğitimi için İstanbul’a yerleşti. 2016 yılında Maltepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. Bir süre kadın dayanışma projesinde aktif bir şekilde gönüllü olarak, sonrasında ise profesyonel olarak çalıştı.  Şu an yerel bir yönetimde rehber ve psikolojik danışman olarak görev yapmaktadır. Pozitif psikoterapi, aile danışmanlığı gibi alanlarda eğitimler almış, 2017 yılından bu yana psikodrama grup psikoterapisi alanındaki eğitimlerine devam devam etmektedir.
Kekemelik hikayesi, ilkokul ikinci sınıfta ‘arı’ya ‘ayı’ demesi üzerine başladı ve hala devam ediyor. Lise yıllarında korkularının kendisini yönetmemesine karar vererek tiyatro eğitimine başlamış, kekemeliğine meydan okumayı bir yaşam biçimi haline dönüştürmüştür ve günümüzde mücadelesine devam etmektedir. 2018 yılında kekemeliği olan bireylerin eşsiz hikayelerinin kesiştiği Kekemeler Derneği ile tanışarak; dayanışmanın ve paylaşmanın iyileştirici gücüne inanmıştır. Bu inanç ile, Kekemeler Derneği Yönetim Kurulu’nda sekreterlik görevini yürütmektedir.

Kekemeliğimizi kurtulmamız gereken olumsuz bir durum olarak değil; güçlü bir şekilde karşılayıp, şefkat gösterebildiğimiz bir parçamız haline getirebilmek dileği ile..

DİYAR ZORLU

Diyar Zorlu, 26 Mayıs 1998’de İstanbul Bahçelievler’de doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladı. İkinci senesinde Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünü kazandı. Bir sene hazırlık okuduktan sonrasında, eğitim öğretim hayatına başladı. Şu anda 3. Sınıfta okuyor.

Kendini bildi bileli kekemeliği var. Üniversite sınavlarına kadar olan süreçte bunu saklama eğilimindeyken, üniversite sınavlarına hazırlanırken aldığı terapiler neticesinde konu hakkındaki fikri değişti, terapist olmaya karar verdi. İleride, kekemeliği olan bir terapist olarak kekemelik alanında çalışmayı düşünüyor.

Dernekle tanışması ise 2018 yılının başlarında gerçekleşti. İlk zamanlarda kekemeliğine karşı fazla duyarlıydı, sonrasında dernek sayesinde kekemeliği ile yüzleşebildi ve bu ona müthiş bir rahatlama verdi. 7 Nisan 2019’dan beri yönetim kurulu ve sosyal medya kolundaki görevini sürdürmektedir.

Kekemeliğini kabullen, insanlara göstermekten korkma. Onu ancak bu şekilde değiştirebilirsin.

GÜNEŞ YAĞIZ IŞIK

1 Aralık 1999’da İstanbul, Silivri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini memleketi olan Tekirdağ’da tamamladı. 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümü kazandı. Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimini sürdürmekte.

Kekemeler Derneği’ne 2018 yılında dahil oldu. 2 yıldan uzun süredir dernekte rol alıyor. Dernekle tanıştıktan sonra kekemelikte duyarsızlaşma konusuna odaklandı. Derneğin Türkiye’de kekemeliği olan bireylere ve kekemelik alanına büyük katkıları olduğunu belirtiyor.

Kekemeliğimizi gizledikçe kaygılarımız daha çok artıyor ve içinden çıkılmaz bir kısır döngüye giriyoruz. Bu aşamada kekemeliği olan kişiler olarak kekemeliğimizi çevremizdeki insanlara korkmadan göstermeli ve korkusuz bir tavır sergilemeliyiz. “Özgürce Kekele” sloganımızla her türlü kekemelik korkusuna karşı geliyoruz.

BERAT DATLI

Bilal Berat Datlı 10 Haziran 1998’de dünyaya geldi. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Hâlihazırda da Maltepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4.sınıfta okumaktadır. 5-6 yaşlarından beri kekemeliği var ve 2 yıldan uzun bir süredir Kekemeler Derneği’nin faaliyetlerine katılım sağlamaktadır. Dernek ile tanıştıktan sonra kekemeliğini kabullenmeye başladığını ve hayatı boyunca ona eşlik edecek olan kekemeliğini gizlemeden, kaçınmadan özgürce kekeleyerek de yapabileceğini fark ettiğini belirtiyor. Öz yardım buluşmalarında tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte duyarsızlaşma çalışmaları yaptığını, bu çalışmalar sonucunda da kendini daha rahat, daha özgür hissettiğini  ve “Dünyada sadece kekemeliği olan kendisiymiş” düşüncesine kapılmadan, yalnız olmadığını bilmenin mutluluğu içerisinde olduğunu söylüyor.

Hayatımızın sonuna kadar bize eşlik edecek olan kekemeliğimize rağmen başarılı ve dolu bir hayat sürdürmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Siz de aramıza katılın ve bu yolu BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YÜRÜYELİM…

EMRE KAVALOĞLU

İzmir’de doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Sanatları bölümünde okudu. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Kekemeliği 3 yaş civarlarında başladı.

Kekemeler Derneği ile 2017 yılında tanıştı. Dernekle tanıştıktan sonra kekemeliğini kabullendi ve duyarsızlaşmanın ne kadar önemli olduğunu anladı. Bu tarihten sonra duyarsızlaşma yaşam biçimi oldu.Artık kekelemekten korkmuyor ve kendini çok daha özgür hissediyor.