Biz Kimiz

Kekemeliği olan bireyler tarafından kurulan, Türkiye’nin alanında ilk ve tek derneği olma özelliğine sahip Kekemeler Derneği, resmi olarak 6 Nisan 2017 tarihinde kekemelerin uzun vadede hukuki, sosyal, kültürel, iktisadi haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

“Özgürce Kekele” sloganıyla yola çıkan Kekemeler Derneği, ülkemizde kekemeliği olan bireylerle ilgili olumsuz bakış açılarının, yanlış inanışların kırılarak toplumsal bir farkındalığın sağlanmasının yanı sıra kekemelikleri nedeniyle asosyalleşerek içe kapanık bir kişiliğe bürünen kekeleyen bireylerin topluma kazandırılmaları temelinde sosyal hayatta kekemelik kaygısı yaşamadan kendilerini rahat bir şekilde özgürce ifade edebilmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin kentlerinde kekemeliğin asla utanılacak bir zayıflık olmadığı mesajını kamuoyuna güçlü bir şekilde aktarmak ve kekemelerin birbirleriyle dayanışmalarını sağlamak amacıyla bir araya gelen köklü geçmişe sahip kekemelik öz yardım gruplarını örnek alan Kekemeler Derneği, yeni üyelerinin katılımıyla giderek büyümektedir.